Krant lezen emoji

Weeknieuws 35

In dit nummer:

Meester Dirk op de fiets.

Volgende week geeft meester Dirk tijdens de gymles fietseducatie. Zo wil hij de leerlingen leren om op een leuke en veilige manier deel te nemen aan het verkeer, eerst in een beschermende omgeving (de speelplaats) en nadien buiten de school. Hiervoor moeten alle kinderen hun fiets en fietshelm meebrengen naar school op onderstaande dagen. Kijk ook even na of de fiets volledig in orde is. Als jullie een slot meegeven is het misschien best eentje met cijfers, dan kunnen ze het sleuteltje niet verliezen. 

Maandag 21 juni voor 1A, 1B, 2A, 2B  en 3A
Dinsdag   22 juni voor 5B en 3B
Donderdag 24 juni voor 4A, 4B en 5A
Vrijdag  25 juni voor 6A en 6B 

Om overlast aan de fietsstalling te vermijden stellen wij voor om de fietsjes van de respectievelijke klassen voor de rode garage aan de ingang van de kleuterschool te zetten.

Pomp alvast de banden op!

Meester Dirk

Voetgangersexamen.

Het grote voetgangers

Dinsdag 22 juni nemen de 4e klassers deel aan het Grote Voetgangersexamen. Dit is het sluitstuk van de leerlijn ‘stappen’ in het basisonderwijs. Hiermee kunnen we testen of de vierdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Als ze slagen voor de vijf vaardigheden behalen ze het Voetgangersbrevet Goud. De voetgangerstraining wordt reeds gestart in de kleuterklas en loopt door in de 1e en 2e graad van de lagere school. Onze leerlingen zijn er zeker klaar voor. Alvast bedankt aan de vrijwillige (groot)ouders om mee te helpen en een oogje in het zeil te houden aan de gevaarlijke kruispunten. ‘

 

Integratienamiddag.

Maandag 21 juni gaat de 3e kleuterklas in de namiddag corona-proof op verkenning in het eerste leerjaar. Ze ontdekken hun klasje en maken kennis met juf Diane. Om 15u sluit het eerste leerjaar en de 3e kleuterklas de namiddag af met een muzikale zangronde in openlucht. Afwisselend spelen ze binnen en buiten spelletjes en luisteren ze naar een leuk verhaal in de kleuterklas van vorig jaar.

Op woensdag 23 juni gaan alle kleutertjes, met een doorschuifsysteem, kennis maken met hun juf van het volgende klasje. De buitenspeeldag die die dag gepland was, wordt verplaatst naar maandag 28 juni. Dan trekken ze in hun eigen klasbubbel naar de wijngaardberg.

 

1e leerjaar

1e leerjaar gaat op stap

de plas

Dinsdag 22 juni gaat het 1e leerjaar een ganse dag op stap. Ze trekken ’s morgens te voet naar ‘De Plas’ van Rotselaar. Daar spelen ze een ganse dag spelletjes, gaan ze met hun voetjes in het water, picknicken ze in openlucht en rond 15u worden ze moe terug opgehaald door een bus van Lindencars die ons de bus gratis ter beschikking stelt. Bedankt Lindencars!

De kinderen brengen een picknick mee, zwemkledij, een handdoek, een petje, zonnecrème en een regenjasje voor de paar druppeltjes die er zouden kunnen vallen.  

140 jarig bestaan van de meisjesschool in Wezemaal

Roger Patteet, bestuurslid van de Heemkring Groot-Rotselaar heeft in een krantenartikel uit de krant ‘Het Vaderland’ van 02.07.1881 ontdekt hoe de gravin d’Ursel een bezoek bracht aan de school. Bij deze gelegenheid werd een steen ingemetseld zoals u kan zien op de foto en werd de school onder bescherming geplaatst van de H. Henricus. 

Een beetje geschiedenis:

Uittreksel uit het krantenartikel:

Het Vaderland 02.07.1881 pag3.

Verleden woensdag was het volop feest te Wesemael. Mgr. van den Branden de Reeth, hulpbisschop van Mechelen, diende de H.Sakrament des Vormsels toe aan de kinderen der parochie en wijdde later de prachtige katholieke meisjesschool welke Mevrouw de gravin Henri d’Ursel er heeft doen oprichten. Zelden heeft een buitengemeente getuige geweest van een prachtig feest.

Geheel het dorp was afgeplant met dennen boompjes op honderd verschillige wijzen versierd; op verscheidene voorgevels las men opschriften welke betrekking hadden met het feest, overal wapperden vlaggen en wimpels tusschen de bloemen en het groen. 
Lang duurde de optocht der schoolkinderen, welke ieder een vaantje of een zinnebeeld dragende, zich in twee rijen naar de school begaven. De tegenwoordigheid van eenen bisschop met al de majesteit der pontificale ceremoniën en omringd door eene talrijke geestelijkheid maakte deze plechtigheid bijzonder indrukwekkend.
Ook droeg de tegenwoordigheid van de edelmoedige en algemeen beminde weldoenster van Wesemael, Mevrouw de douanière Henri d’Ursel, niet weinig bij om de vreugde der bevolking nog te vergrooten.
De wijding der school heeft plaats gehad met de gewone plechtigheid en men weet welke weerdigheid Mgr. van de Branden de Reeth aan deze plechtigheid weet bij te zetten. 
Het is eene zeldzame eer voor Wesemael zijne school door eene bisschop te zien inwijden. 

INFANTIAE CHRISTIANAE
COMIRISSAE DE URSEL
GRATIA ARX RELIGI ONIS ASSURGO
LAETA EPISCOPUS ME
SUB TUTELA SANCRI HENRI CI BENEDIXIT

Hetgeen wij vertalen door: “Voor de christene jeugd rijs ik op, dank aan de gravin d’Ursel, als eene gelukzalig burg van hunnen godsdienst . De bisschop zegende mij en stelde mij onder de bescherming van den H. Henricus.”

Na de wijding vergaderden de kinderen en de ouders zich in de groote zaal der school. Eerst rechte een jongeling eenige woorden van dank tot Mgr. den Bisschop; daarna drukten twee meisjes de dankbaarheid uit welke de schooljeugd en de gansche bevolking van Wesemael aan hare verkleefde en edelmoedige weldoenster toedraagt en  boden haar eenen prachtige bloemtuil aan. Meer dan eene traan van aandoening ontsnapte aan de oogen der ouders wanneer de gravin de twee kinderen hartelijk omhelsde….

 

 

 

H.Henri
muur

Mondmaskerplicht

Wij willen de ouders van de 3e graad er nog eens aan herinneren dat de mondmaskerplicht in de klas jammer genoeg nog steeds van kracht is. 

Elke dag komen er meer en meer leerlingen zonder mondmasker naar school. Mogen wij u vragen om er op toe te zien dat jullie kind elke dag een vers mondmasker meebrengt. Wij voorzien zelf een aantal mondmaskers als reserve voor degene die tijdens de dag stuk gaan of voor heel bevuilde mondmaskers. 

Wij hopen van harte dat deze opgelegde maatregel vanaf september wegvalt, maar dit schooljaar moeten we nog even volhouden.

Bij dit warme weer mogen de kinderen meer naar buiten waar ze geen mondmasker moeten dragen. 

We zijn er bijna!

 

Mondmasker

Houtworkshop

UIl

Op maandag 21 juni en donderdag 24 juni steken de leerlingen van de 3e graad hun handen uit de mouwen! Onder leiding van houtkunstenaar Bart Luykx uit Rillaar krijgen ze een houtworkshop en gaan per klas een halve dag aan het werk met figuurzagen, boormachine en graveerpennen. Ze trekken hiervoor naar de chiroterreinen. Zo maken ze naar eigen creativiteit kunstwerkjes uit hout. 

5B -> ma 21 juni in de voormiddag
5A -> ma 21 juni in de namiddag
6B -> do 24 juni in de voormiddag
6A -> do 24 juni in de  namiddag.

 

 

Wist je dat...

box
Wist je dat

… meester Dirk en de school via de ouderraad een splinternieuwe muziekbox gekregen heeft.
    Een welgemeende dankjewel aan de ouderraad.

… we een leuk hoekje gecreëerd hebben op de Axenspeelplaats waar de kinderen kunnen genieten van 
    de schaduw en de rust. Samen een boekje lezen of wat chillen met je vrienden draagt bij tot het
    welbevinden van het kind.

… in de 3e kleuterklas 3 kinderen van de klas zelf poppenkast gespeeld hebben voor de andere kinderen 
    van de klas en de juf. Het was heel grappig en gezellig! 

Kalender

Ma 21 juni– Houtworkshop 5A en 5B
– Intergratienamiddag 1e leerjaar-3e kleuterklas
Di 22 juni

1e leerjaar naar ‘De Plas’

Wo 23 juniDoorschuif kleuterschool 
Do 24 juniHoutworkshop 6A en 6B
Vr 26 juni 
juni
De Rank Logo

Aarschotsesteenweg 172

3111 Wezemaal

De Rank Wezemaal I Website Creator: Jan Bruyninckx | Behoort tot vzw KODiD | Aarschotsesteenweg 39, 3110 Rotselaar | +32 16 80 87 10 | Ondernemingsnummer: 0464.016.326